Hoe kunnen we het vacuümfilterdoek correct gebruiken?

2024-03-21

Bij een vacuümfilter is de hoofdfunctie van deFilter doekis het bereiken van een vaste-vloeistofscheiding. Als blijkt dat de vaste stof en de vloeistof niet effectief gescheiden kunnen worden, betekent dit dat er mogelijk een probleem is met het filterdoek van het vacuümfilter en dat dit tijdig moet worden verholpen.


1. **Installeer het filterdoek op de juiste manier:** Zorg er bij het plaatsen van het filterdoek op het vacuümfilter voor dat het goed is geplaatst, niet te strak en niet te los. Als het te strak zit, zal het het filterdoek tijdens het werk gemakkelijk beschadigen, terwijl als het te los zit, er stof op het filterdoek kan ophopen, wat de normale voortgang van de scheiding van vaste stoffen en vloeistoffen beïnvloedt.


2. **Bewaar filterdoeken in categorieën:** Ongebruikte filterdoeken en gebruikte filterdoeken moeten apart worden bewaard, en let op de levensduur van de filterdoeken. Het door elkaar halen van oude en nieuwe filterdoeken die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, kan problemen veroorzaken tijdens het gebruik en de normale werking van het vacuümfilter beïnvloeden.


3. **Regelmatige inspectie en vervanging van filterdoek:** Het vervangen filterdoek moet regelmatig worden geïnspecteerd om te zien of er gaten in zitten. Als er mazen in de wet zijn, moeten deze op tijd worden gerepareerd. Als er stof aan het filterdoek kleeft, moet dit tijdig worden gereinigd. Als u dit niet doet, kan het filterdoek bij het volgende gebruik volledig beschadigd raken en onherstelbaar worden.


4. **Ga zorgvuldig om met het vochtgehalte van de filterkoek:** Als u teveel op het vochtgehalte van de filterkoek let, wordt de levensduur van het filterdoek verkort. Wees voorzichtig bij het uitladen van de cake en zorg ervoor dat het gereedschap voor het uitladen van de cake parallel loopt aan het filterdoek om schade aan het filterdoek te voorkomen. Laat tegelijkertijd de filterkoek bij het lossen van de koek niet te lang op het filterdoek liggen om te voorkomen dat de zwaartekracht van de filterkoek het filterdoek vervormt.


5. **Installeer het filterdoek op de juiste manier:** Zorg er bij het installeren van het filterdoek van het vacuümfilter voor dat het filterdoek vlak is en vermijd kreukels, die het filterdoek tijdens het filtratieproces kunnen beschadigen. Nalatigheid en fouten tijdens het gebruik van de machine kunnen leiden tot schade aan het filterdoek, verkeerde uitlijning en kreukels. Dit kan worden veroorzaakt door een onjuiste centrering van het filterdoek.


6. **Controleer de redenen voor een verkeerde uitlijning en kreukels van het filterdoek:** Onvoldoende spanning kan kreukels veroorzaken en extra spanning van het filterdoek is vereist. Onjuiste verbindingen bij de filterdoekverbindingen kunnen ook kreukels veroorzaken. Let er altijd op of er geen vaste afzettingen op de rollen en glijdende stelblokken zitten, die een verkeerde uitlijning en kreuken van het filterdoek kunnen veroorzaken. Controleer of het opneemwiel of andere rollen niet goed zijn uitgelijnd en corrigeer deze problemen om een ​​normale werking van het filterdoek te garanderen.


7. **Let op de stabiliteitsperiode van het afstellen van het filterdoek:** Bij het maken van aanpassingen moet deFilter doekmoet gedurende minimaal een half uur in het midden van het filter worden bewaard. Omdat nat filterdoek gemakkelijk krimpt, kan het voorkomen dat het filterdoek smaller of groter wordt dan de beoogde maat. Zorg ervoor dat het filterdoek voldoende tijd heeft gehad om te stabiliseren voordat u grote aanpassingen maakt.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy